Healing Hertz

174 Hertz Removes pain 285 Hertz Influences energy Field 396 Hertz Liberates you of fear and guilt 417 Hertz Facilitates Change 432 Hertz Miracle Tone of Nature 528 Hertz Repairs DNA 639...

Lyd som Medisin

Kan lyd helbrede mennesker?  Av alle energiformer, er lyd kanskje den sterkeste. Lydenergi kan knyttes til den medfødte åndelige siden av mennesket. Lyd er kanskje kjernen til selve livet fordi det påvirker...

Universets 12 Lover

«Kom over det og aksepter den udiskutable konklusjon. Universet er uten form, mentalt og spirituelt» Richard Conn Henry, professor i fysikk og astronomi Alt i universet,- når det brytes ned til partikler-...