Healing Hertz

174 Hertz Removes pain 285 Hertz Influences energy Field 396 Hertz Liberates you of fear and guilt 417 Hertz Facilitates Change 432 Hertz Miracle Tone of Nature 528 Hertz Repairs DNA 639...

Dokumentar

En dokumentar av Anthony Chene : http://www.anthonychene.com Hvordan overvinne frykt? Hva er intuisjon? Hvordan bruke intensjon til å oppnå det vi vil? Hvem er vi, EGENTLIG? En interessant film for deg som...

Lyd som Medisin

Kan lyd helbrede mennesker?  Av alle energiformer, er lyd kanskje den sterkeste. Lydenergi kan knyttes til den medfødte åndelige siden av mennesket. Lyd er kanskje kjernen til selve livet fordi det påvirker...